TLAKOVÉ NÁDOBY, SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE,
STROJÍRENSKÁ VÝROBA
»KONTAKTUJTE NÁS
TGH RENOVA s.r.o. je certifikována v systému managementu jakosti (QMS) dle ČSN EN ISO 9001 a disponuje certifikáty pro výrobu tlakových zařízení dle směrnice PED 97/23/EC specifikované PED 97/23/EC / AD 2000 – Merkblatt HP0 / DIN EN ISO 3834-2.

image-2 image-1
Dále je držitelem oprávnění pro opravy vyhrazených tlakových a zdvihacích zařízení.

image-2 image-1
Při výrobě a provádění oprav vyhrazených tlakových zařízení provádí revize a zkoušky vlastní revizní technik.

Pro nedestruktivní kontrolu svařovaných zařízení má naše společnost TGH RENOVA s.r.o. vlastní pracovníky pro provádění zkoušek v metodě PT - kapilární defektoskopii a VT - vizuální kontrolu výrobků, certifikovány dle ČSN EN ISO 9712, ostatní zkoušky RT, UT, MT, měření tvrdosti a PMI analýza je zajišťována externě stálým partnerem.

Dohled nad správností svařovacích postupů a jejich dodržování provádí vlastní pracovníci svářečského dozoru EWT/IWT, EWE/IWE. Zpracování svařovacích postupů pWPS – WPQR – WPS dle platných norem ČSN EN ISO a technologických postupů pro svařování dle potřeb zakázky.

Naše firma má k dispozici vlastní konstrukční kancelář pro tvorbu výrobní dokumentace dle požadavků zákazníka a oddělení pro přípravu projektů. Při práci používáme softwarové vybavení pro pevnostní výpočty, jako jsou Sant’Amrogio, PVESS, SolidWorks Simulation a pro projekční a výkresovou dokumentaci AutoCAD, SolidWorks v nejnovějších verzích.Kontaktujte Nás